Stoppen met roken

De “Stoppen met Roken” kuur bestaat uit 2 behandelingen.

 

Eerste behandeling

De behandeling begint met een kennismaking en een uitleg over het hoe en wat van het stoppen met roken. Collega’s hebben vaak een standaard peptalk maar bij Auriculo Praktijk Oudenbosch is door de eclectische benadering niets standaard. Ik vind het gewoon belangrijk om zoveel mogelijk over mijn cliënt, en de motivatie om te stoppen met roken, te weten te komen zodat ik duidelijk weet wat ik kan doen om het eigenlijke stoppen te vergemakkelijken. Na deze peptalk plaats ik 3 superkleine naaldjes voor de gehoorgang en krijgt u nog huiswerk mee en gaat u als niet roker naar huis. De behandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Stoppen met Roken

Tweede behandeling

Deze behandeling volgt in principe een week later tenzij er dringende redenen zijn door bv. vakantie of ziekte. In deze gevallen kan er een andere afspraak gemaakt worden. De 3 naaldjes worden op een pijnloze manier verwijdert. Vervolgens worden er nog 1 of meerdere naaldjes geplaatst in de rand van het oor. Dit dient om de (eventuele)  laatste psychische  behoeften te bestrijden. Dit voorkomt  dat u gaat snoepen ter vervanging. Beiden naaldjes vallen er na ongeveer 2 weken vanzelf uit.

Soms duurt de behandeling wat langer of korter. Dit komt voort uit het feit dat ik, nadat ik in 2001 gestopt ben dmv dezelfde behandeling, iedere dag nog erg trots ben dat ik nog steeds een niet roker ben. Door de vrijheid die ik heb gekregen doordat ik niet meer moet roken kan ik nu met recht zeggen “Ik maak zelf uit wat ik doe, en niet dat sigaretje”. Juist dat gevoel, wat ik aan iedereen wil geven, kan er toe leiden dat het soms wat meer tijd in beslag neemt.

 

Stoppen alleen is niet genoeg!

Een gelukkige niet roker worden, daar gaat het om.

Garantie

 

Mocht u om wat voor reden dan ook op een bepaald moment toch weer gaan roken, dan kunt u gebruik maken van de levenslange garantie. Binnen 6 maanden is de herhaalbehandeling gratis, Na 6 maanden betaalt u slechts een consult.